Servicii ISCIR

Servicii de expertizare, verificare și încercări tehnice la toate categoriile de echipamentele din sfera ISCIR.

In conformitate cu autorizarea DISPR/ORD130/S,V/0301/2012, suntem abilitati să efectuăm servicii de expertizare, verificare și incercări tehnice la toate categoriile de echipamentele din sfera ISCIR. Serviciile noastre se adresează clientilor care detin un echipament a cărui durată de viată normată se apropie de final, cât și echipamente pentru care, din diverse motive, nu detin o carte tehnică valabilă.

Avand in vedere riscul potential generat de operarea cu echipamente din aria de autoritate ISCIR, se impun interventii directe ale detinătorilor in scopul diminuării posibilitătilor de aparitie a accidentelor.

In acest context se explică prevederile legale care obligă la asigurarea de personal autorizat (RSVTI) pentru toate instalatiile care comportă riscuri de siguranță în exploatare, așa cum sunt menționate în legislatia de specialitate.

Date fiind aceste argumente, colaborarea, prin externalizarea serviciului, cu un partener specializat in astfel de interventii cum este Mondo Instal, asigură conformarea cu prevederile din domeniu, și reprezintă o solutie financiară extrem de eficientă.

DISPOZITIVELE de siguranta pentru instalatiile / echipamentele IMSP

Obligatii sau responsabilitati specifice RSVTI (Operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor ) care vor raspunde fata de societatea cu care au contract de munca, precum si in fata organelor de control ale statului de:

INREGISTRARE

Identificare si inregistrare de echipamente / instalatii din domeniul ISCIR aflate in locatiile Beneficiarului, precum si transmiterea acestor date spre inregistrare la inspectia teritoriala ISCIR de care acesta apartine;

SUPRAVEGHERE

Supraveghere efectuare ,in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice-Colectia ISCIR, a operatiilor de montare ,instalare, punere in functiune, exploatare, intretinere,verificare, reparare, scoatere din uz in vederea conservarii sau casarii a instalatiilor / echipamentelor din domeniul ISCIR sau a unor  componente ale acestor instalatii / echipamente aflate in evidenta Beneficiarului,numai de catre persone juridice autorizate de ISCIR.

INSTRUIRE

Instruire ,supraveghere si indrumare personal / operatori de deservire a instalatiilor / echipamentelor sub incidenta ISCIR in vederea exploatarii corecte si legale,in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice-Colectia ISCIR si informarea in scris a Beneficiarului in cazul constatarii nerespectarii regimului de folosire a lor .

Instruire, examinare si prelungire de autorizatii ale operatorilor de deservire a instalatiilor / echipamentelor sub incidenta ISCIR in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice-Colectia ISCIR si cu legislatia in vigoare.

Intocmire inregistrari aferente procesului de instruire,examinare si autorizare de personal ,dupa caz,in  ceea ce priveste respectarea prevederilor Prescriptiilor Tehnice Colectia ISCIR de exploatare a Instalatiilor / echipamentelor in conditii de deplina siguranta.

Verificare existenta instructiuni de utilizare ale fiecarui echipament / fiecarei instalatii ,intocmire sau reactualizare, dupa caz.

Anuntare telefonic si/sau in scris, in maximum 8 ore de la data luarii la cunostinta, a inspectiei teritoriale ISCIR competente, despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalatiile din evidenta Beneficiarului.

Informare in scris a Beneficiarului asupra necesitatii luarii urgente a tuturor masurilor necesare in vederea efectuarii unor revizii sau verificari la termenele scadente sau asupra necesitatii opririi instalatiilor si echipamentelor ISCIR in vederea efectuarii unor operatii de intretinere , inlocuire de piese sau reparatii atunci cand se constata o neconformitate in functionarea in conditii de siguranta a acestora.

EVIDENTA

Inregistrare evidenta instalatiilor / echipamentelor intr-un registru, si urmarirea efectuarii verificarilor tehnice oficiale, fara de care acestea nu pot functiona;

Urmarirea pregatirii instalatiilor / echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale si participarea activa la efectuarea acestora;

Urmarirea realizarii in termen a dispozitiilor date prin procese-verbale de verificare tehnica, examinarea in mod regulat a Registrului de Evidenta a Supravegherii functionarii echipamentelor / instalatiilor si luarea masurilor pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;

Interzicerea manevrarii instalatiilor/echipamentelor de catre persoane neautorizate, atunci cand au cunostinta de acest lucru.

Doriti mai multe informatii?
CONTACTATI-NE